Skip to main content

Toczenie

Usługi toczenia detali z użyciem tokarek konwencjonalnych jak i sterowanych numerycznie

Frezowanie

Frezowanie detali jednostkowych wymagających dużej dokładności wykonania oraz skomplikowanych kształtach jak i produkcji seryjnej

Wytaczanie

Usługi wytaczania, wiercenia, frezowania na 5 osiowej wielkogabarytowej wytaczarce CNC

Szlifowanie płaszczyzn

Usługi szlifowania płaszczyzn, wałków i otworów z użyciem konwencjonalnych maszyn szlifujących

Obróbka elektroerozyjna

Usługi obróbki elektroerozyjnej

Metrologia

Usługi metrologiczne z zastosowaniem multisensorycznych

Projektowanie i wykonawstwo maszyn i urządzeń

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Szeroki wachlarz usług termicznego przetwarzania tworzyw sztucznych metodą wtrysku