Narzędziownia

tokarka

Firma Produkcyjno – Usługowa PLASTIKON Spółka Cywilna działa od 2000 roku. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo oparte jest na prywatnym, bezpiecznym kapitale. Firma specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali CNC oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

tworzywa

Wysoka jakość usług osiągana przez ciągłą modernizację parku maszynowego oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników zaowocowało wieloma kontraktami zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznym.

Projekt współ finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Nr umowy UDA- RPZP.01.02.02-32-015/13-00
Tytuł projektu: Wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w firmie Plastikon S.C.