Skip to main content

Posiadamy własne biuro projektowo-konstrukcyjne, a nasza doświadczona kadra inżynierska ma do dyspozycji nowoczesne oprogramowanie umożliwiające im:

  • przygotowanie bezpłatnej oferty cenowej
  • tworzenie wirtualnej symulacji obróbki
  • przygotowanie projektu konstrukcji w specjalistycznych programach do projektowania przestrzennego
  • przeprowadzenie analizy technologicznej

SZKIC

W pierwszej fazie projektu wystarczy odręcznie naszkicować lub wykonać w inny prosty sposób rysunek detalu, który w następnej fazie projektu zostanie zamieniony na wstępny rysunek techniczny.

RYSUNEK TECHNICZNY

Po pierwszej fazie uzgodnień i szkicu wstępnego przechodzimy do fazy drugiej w której określamy dokładnie
wszelkie wymiary i szczegóły detalu.

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY

W trzecim etapie realizowania projekt powstaje pełna dokumentacja przed wykonawcza, zawierająca zarówno rysunki techniczne poszczególnych elementów składowych formy jak i również rysunek złożeniowy.

PROJEKT 3D

W tym etapie mając do dyspozycji wykonaną pełną dokumentację przed wykonawczą w postaci szczegółowych rysunków technicznych przechodzimy do etapu tworzenia brył przestrzennych oraz wykonania całościowej dokumentacji wykonawczej uwzględniającej dobór odpowiednich materiałów oraz technologię wykonania narzędzia.

WYKONANIE FORMY

Wykonanie projektu odbywa się w ściśle zaplanowany sposób na różnych maszynach i urządzeniach w naszej narzędziowni.
Powstawanie kolejnych elementów składowych, elementów formy jest ciągle monitorowane przez kierownika projektu który nieustannie nadzoruje proces powstawania narzędzia.

MONTAŻ FORMY

Na tym etapie następuje złożenie wszystkich elementów i mechanizmów narzędzia w jedną spójną całość. Wszelkie drobiazgi i szczegóły które wymagają dopasowania zostają na tym etapie uwzględnione.

MONTAŻ FORMY NA WTRYSKARCE

Na tym etapie następuje zamontowanie formy na wtryskarce w celu wykonania próbnych wtrysków. Metoda ta daje nam możliwość sprawdzenia poprawności wykonania narzędzia i oceny jakości gotowego detalu.

PRODUKCJA

Projekt został zakończony na etapie wdrożenia formy do produkcji seryjnej. Zarówno narzędzie jak i dokumentacja została przekazana klientowi końcowemu. Gwarantujemy wszelką pomoc techniczną również w trakcie użytkowania narzędzia.

GOTOWY PRODUKT

Gotowy produkt, który został wykonany przy pomocy formy zaprojektowanej i wykonanej w firmie Plastikon s.c.