Plastikon_logo

Plastikon Spółka Cywilna

Jarosław Sadowski, Waldemar Sadowski.

ul. I Brygady 35

73-110 Stargard Szczeciński

POLSKA

NIP 854-21-00-067

REGON 812073654
Rachunek bankowy:

PKO BP SA

75 1020 4867 0000 1502 0005 9857

Dział Handlowy

e-mail: handel@plastikon.eu

Dział Techniczny

e-mail: tech@plastikon.eu

Dział Zamówienia

e-mail:  zamowienia@plastikon.eu

tel. 0048 91 5786829

fax. 0048 91 5790898

e-mail: plastikon@plastikon.eu

http://www.plastikon.eu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Tytuł projektu : Wzrost innowacyjności firmy PLASTIKON w zakresie oferty usług i potencjału produkcyjnego poprzez inwestycję w innowacyjną linię produkcyjną do wytwarzania zaawansowanych technologicznie wyrobów metalowych i narzędzi dla przemysłu nr.projektu RPZP.01.05.00-32-W080/19