RURY ELEKTROINSTALACYJNE KIELICHOWANE GŁADKIE SZTYWNE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA BEZOŁOWIOWE TYP RLM

Techniczne rury elektroinstalacyjne kielichowane gładkie sztywne nierozprzestrzeniające płomienia typ RLM
Zabezpieczające przed rozchodzeniem się ognia po odcięciu jego źródła, wykonane są z mieszanki polichlorku winylu – PCW (PVC), który zapewnia im w szerokim zakresie temperatur wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na działanie czynników chemicznych, atmosferycznych oraz promieniowania słonecznego.
Rury te spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej „Niskonapięciowe wyroby elektroinstalacyjne” (nr dyrektywy 2006/95/WE) i posiadają znak CE.
Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne typ RLM stosowane są w instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych, itp. – układanych na lub pod tynkiem.

OPIS TECHNICZNY

TYP RLM 16 RLM 18 RLM 20 RLM 22 RLM 25 RLM 28 RLM 32 RLM 37 RLM 40 RLM 47 RLM 50
Średnica
Zewnętrzna
16 18 20 22 25 28 32 37 40 47 50

 

Typ: RLM
Materiał: Polichlorek
winylu modyfikowany
Wytrzymałość
na ściskanie:
min. 320 N
Zakres
temperatur:
- transport, instalacja: od +10oC
– eksploatacja: od -5oC do +60oC
Kolor: Biały
Długość: Standardowa
długość odcinka rury – 3 mb

 

OPAKOWANIA

Typ RLM 16 RLM 18 RLM 20 RLM 22 RLM 25 RLM 28 RLM 32 RLM 37 RLM 40 RLM 47 RLM 50
Ilość
metrów w paczce
60 60 60 60 60 60 60 30 30 30 30
Ilość
sztuk w paczce
20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10