RURY ELEKTROINSTALACYJNE GŁADKIE SZTYWNE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA BEZOŁOWIOWE TYP RL

Techniczne rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniające płomienia typ RL
Zabezpieczające przed rozchodzeniem się ognia po odcięciu jego źródła, wykonane są z twardego polichlorku winylu – PCW (PVC) i przeznaczone do prowadzenia instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych, itp. wewnątrz budynków. Rury te są odpowiednikiem materiałów oznaczających się znakiem niepalności V-0, dzięki czemu znacząco przyczyniają się do ograniczenia szkód powstałych na skutek pożaru.

Dodatkowe elementy łączące (złączki kompensacyjne, puszki) i mocujące (uchwyty) tworzą system, który pozwala na szybki i łatwy montaż instalacji oraz zapewnia mechaniczną ochronę kabli.

Rury wykonane są z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego środowiska, spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej ”Niskonapięciowe wyroby elektroinstalacyjne” (nr dyrektywy2006/95/WE) i posiadają znak CE. Zaleca się stosowanie ich w instalacjach elektrycznych natynkowych oraz podtynkowych.

 OPIS TECHNICZNY

TYP RL 16 RL 18 RL 20 RL 22 RL 25 RL 28 RL 32 RL 37 RL 40 RL 47 RL 50
ŚrednicaZewnętrzna 16 18 20 22 25 28 32 37 40 47 50

 

Typ: RL
Materiał: Polichlorek winylu modyfikowany
Wytrzymałość na ściskanie: min. 320 N
Zakres temperatur: - transport, instalacja: od +10oC- eksploatacja: od -5oC do +60oC
Kolor: Biały
Długość: Standardowa długość odcinka rury – 3 mb

 

OPAKOWANIA

Typ RL 16 RL 18 RL 20 RL 22 RL 25 RL 28 RL 32 RL 37 RL 40 RL 47 RL 50
Ilość metrów w paczce 60 60 60 60 60 60 60 30 30 30 30
Ilość sztuk w paczce 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10