park_maszynowyDysponujemy wieloma specjalistycznymi maszynami m. innymi mało i wielkogabarytowymi centrami frezerskimi CNC, elektrodrążarką wgłębną z odczytem cyfrowym, elektrodrążarką drutową CNC, szlifierką do płaszczyzn , szlifierką do wałków i otworów,  precyzyjną wiertarką koordynującą z odczytem cyfrowym i wieloma innymi wyspecjalizowanymi maszynami i urządzeniami.

Parametry techniczne maszyn: