Etapy projektu:
Wstęp

Projekt:

Narzędziownia

Produkcja

W pierwszej fazie projektu wystarczy odręcznie naszkicować lub wykonać w
inny prosty sposób rysunek detalu, który w następnej fazie projektu
zostanie zamieniony na wstępny rysunek techniczny.
< Wstęp  Następny etap >
dział konstrukcyjny - szkic projektu